Аларми, СОТ, видеонаблюдение, пожароизвестяване, ел. инсталации, застраховки !

Търсене

Отиване към съдържанието

За дома, офиса...

Алармени системи

Алармата за дома не е екстра, а необходимост


Защита от нежелано проникване на външни лица с цел нанасяне на щети на имущество и хората в охраняваният обект трябва да се разглежда на три етапа.
Първи етап - да се открият и регистрират неправомерните намерения за проникване в по- ранна фаза
Втори етап - да се забави проникващият и по възможност да се предизвика объркването му и загуба на координацията между него и сътрудниците му, даващи указания от вън.
Трети етап - всеки един от тази етапи може да бъде свързан със сигнал за тревога или сигнала за тревога да бъде подаден като трети етап.

Препоръчваме монтирането на GSM комуникатор с двустранна връзка, който известява с обаждане или с SMS съобщение на няколко предварително програмирани номера при алармено състояние на обекта. Поставянето на такъв комуникатор съвсем не замества необходимостта от радио предавател за връзка със специализирана фирма за авто-патрулна охрана, а допълнително повишава степента на сигурност за преноса на информацията.


Защита на апартаменти
Препоръчваме по възможност да има поставена втора допълнителна врата, която да се отваря навън.Вратата да е със скрити панти или защитни пасивни щифтове. На външната врата се поставя датчик с магнитно управляем контакт. Вътрешната врата да бъде с по- сложен механизъм на заключване от външната, с което се цели неправомерно влизащия да не може да се справи с отварянето й в рамките на входното време предоставено му от алармената система , което иначе би било достатъчно за обствениците, които разполагат с ключ за нея.
При възможност от взломно проникване през прозорци и балкони , препоръчваме монтиране на датчици с магнитно управляем контакт на всеки отваряем елемент от дограмата. Зоните с периферните датчици могат да бъдат включвани за охрана на обекта и когато собствениците са в него. При наличие на тераси с голяма площ и лесен достъп може да се монтират външни датчици за охрана на обема и/ или периметъра.Във всяко от помещенията се инсталират цифрови пасивни инфрачервени детектори на движение, които регистрират наличието на нарушител. Съвременните датчици, с които работим, позволяват наличие на движещ се домашен любимец в зоните с активирана охранителна система без това да води до активиране на аларма.
Ако съществува опасност от счупване на стъклата на прозорците в стаите се монтират акустични датчици , които сработват от звука на счупено стъкло.Изборът на вида на охранителна централа зависи от необходимият брой зони, което пък зависи от необходимият брой датчици.
Клавиатурата се монтира в близост до входа. Клавиатурите могат да бъдат със светодиодни индикации, с иконови индикации или с течно кристален дисплей. Най-атрактивни , комуникативни, удобни и скъпи са клавиатурите от последния вид. Разликата в степента на сигурност при използването на различните видове клавиатури е несъщественна.Инсталират се сирени за вътрешен монтаж в обекта и/ или бронирана сирена за външен монтаж. Захранването на охранителната система и модулите и се резервира с акумулатори, които поддържат нормалната работа при липса на мрежово захранване.В централата може да се инсталира приемник за безжичен паник бутон.


Защита на къщи

Препоръчваме по възможност да се постави датчик с магнитно управляем контакт на външната врата на двора. При къщите влизането през прозорец, или врата на тераса е много вероятно и препоръчваме монтиране на датчици с магнитно управляем контакт на всеки отваряем елемент от дограмата. Зоните с периферните датчици могат да бъдат включвани за охрана на обекта и когато собствениците са в него. При наличие на достатъчно дворно място , както и на тераси с голяма площ и лесен достъп може да си монтират външни датчици за охрана на обема и/ или периметъра. Във всяко от помещенията се инсталират цифрови пасивни инфрачервени детектори на движение, които регистрират наличието на нарушител. Ако съществува опасност от счупване на стъкла та на прозорците в стаите се монтират акустични датчици , които сработват от звука на счупено стъкло. Изборът на вида на охранителна централа зависи от необходимият брой зони, което пък зависи от необходимият брой датчици. Клавиатурата се монтира в близост до входа. Когато къщата е на повече от един етаж , за улеснение при ползването на охранителната система и охраняването на рискови части от сградата през нощта, препоръчваме монтирането на клавиатури за всеки етаж и в гаража. Клавиатурите могат да бъдат със светодиодни индикации, с иконови индикации и с течнокристален дисплей. Инсталират се сирени за вътрешен монтаж в обекта и бронирана сирена за външен монтаж. При инсталиране на автоматични пожароизвестители с релейни основи охранителната система ще работи и като пожароизвестителна.Захранването на охранителната система и модулите и се резервира с акумулатори, които поддържат нормалната работа при липса на мрежово захранване. В централата може да се инсталира приемник за безжични паник бутони. .

....... ....... ......... ....... ..... ......... ......... ...... ......... ........ ....... ....... ....... ....... ...... .... ....... ... .......... ......... ........ ........ .. ... .....


Назад към съдържанието | Назад към главното меню