Аларми, СОТ, видеонаблюдение, пожароизвестяване, ел. инсталации, застраховки !

Търсене

Отиване към съдържанието

Компоненти

Алармени системи

Необходими компоненти в алармена система


Типичната сигнално-охранителна система с най-широко разпространение днес се състои от следните възможни компоненти:

Охранителна централа (контролен панел) и клавиатура за управление

Охранителната централа е сърцето на сигнално-охранителната система, тъй като контролира поведението й според програмираните от потребителя настройки. Според типа на централата, охраняваният обект може да бъде разделен на множество зони, всяка от които да бъде третирана специфично съобразно асоциираните с нея датчици и желания ефект. Клавиатурата за управление е интерфейсът чрез който на потребителя се предоставя средство за контрол върху системата - промяна на настройки на зоните, кодовете за активиране / изключване и т.н.

Сигнални датчици
Ролята на датчиците е да засичат събитията (отваряне на врата, счупване на стъкло, движение в наблюдавана зона, звуков сигнал) и да подават сигнал към централата по кабелен или безжичен път. Ролята на датчик могат да изпълняват магнитните превключватели, които сте виждали по вратите на охраняваните обекти и които отварят/затварят електрическата верига, а също така и паник-бутоните, тъй като те също сигнализират на контролния панел за възникнало събитие макар и не автоматично. Естествено, най-разпространени са обемните датчици, които могат да сигнализират за засечено движение. Те могат да използват микровълнови или ултразвукови сигнали, фото-сензорна технология, или PIR (passive infrared) технология, която е типична за съвременните устройства. Могат също така да се използват специализирани датчици (акустични, касови), датчици които не реагират на движението на домашни животни.

Алармени и известяващи устройства
Това са устройствата, които имат за задача да алармират при възникване на събитие. Това може да са както сирени или алармени светлини, така и предавателите за връзка с централите на охранителните фирми.Съществуват и специализирани средства за известяване (като устройствата за автоматично телефонно избиране) или задействане на свързана външна система


Принцип на работа

Съвременните алармени системи представляват една затворена електрическа верига, при която контролният панел регистрира събитие отчитайки промяна в съпротивлението когато даден датчик се активира/дезактивира.

Ултразвуковите датчици функционират като изпращат непрекъснат поток от недоловими за човешкото ухо звукови вълни в честотния диапазон от 25 до 75 KHz и улавят отразените такива. Датчиците реагират на промяна в честотата на звуковите вълни, която промяна се получава от движението на обекти. Твърдите повърхности (под, таван, стени) обикновено отразяват по-голямата част от ултразвуковата енергия, докато останалите обекти поглъщат повечето от нея. Когато обектите са неподвижни, честотата на изпратената и получената обратно енергия е еднаква. Ако обаче честотата се промени, датчикът генерира алармен сигнал.

Микровълновите датчици разполагат с приемо-предаватели за микровълни. Приемникът работи или с отразените вълни или усещайки разлика в интензитета на лъча. Генерирайки енергия в микровълновия обхват на електромагнитния спектър, датчикът функционира като активно волуметрично устройство, което реагира на промяна в честотата (Доплеров ефект), промяна във фазата на честотата или на намаленото количество приемана обратно енергия, което се получава в резултат на движение на обект.

Алтернативен вариант могат да бъдат
датчиците с фото клетки.
При тях имаме два компонента - източник на тясно насочена светлина и светлинен сензор, към който източникът изпраща светлинния сноп. Когато някой мине между източника и сензора, сензорът усеща разликата в нивото на осветеността и регистрира събитие.

PIR (passive infrared) детекторите работят улавяйки инфрачервената енергия излъчвана от топлината на тялото на нарушителя. В нормален режим те отчитат потоянно нивата на инфрачервено излъчване и реагират ако тези нива се променят много рязко. Понятието "пасивен" в случая обозначава факта, че този тип детектори могат да работят без да има нужда да генерират и излъчват собствена енергия (за разлика от микровълновите и ултразвуковите датчици).

Акустичните сензори са друг вариант на детектори, които се използват като се монтират в близост до стъкло или срещу него. Когато стъклото се счупи, се генерира звук в широк обхват от честоти. Звуците могат да бъдат под 20 Hz и над 20 KHz (инфразвукови и ултразвукови), а също и в доловимия от човешкото ухо обхват между тези 2 честоти. В повечето случаи се получава звук в обхвата от 3 до 5 KHz за който "слушат" тези сензори

След като датчикът подаде сигнал към контролния панел, той активира алармата в съответната зона и запомня събитието асоциирано със зоната за бъдещи справки.

След като веднъж се активира алармата и според настройките на контролния панел, тя може да бъде дезактивирана чрез въвеждане на код от свързана клавиатура или автоматично след определен интервал от време. Ако системата е свързана с предавател на охранителна фирма, контролният панел подава сигнал за аларма към предавателя и той известява централата.

Поддръжката на различни настройки за зоните в охранявания периметър позволяват например зоната, която е асоциирана с входната врата да се държи по различен начин в сравнение с другите зони - например алармата при нея се активира с известно закъснение, което дава възможност на потребителя да я отмени с въвеждане на код от клавиатурата, докато останалите зони предизвикват незабавна аларма.


В услуга на клиентите ни !!!


Фирма
Asimi работи с продуктите на канадската фирма DSC Group, която е сред най-големите производители на сигнално-охранителна и пожаро-известителна техника в света, отговаряща на UL, ULC, CE и ISO 9001 стандарт. Тя притежава 14 завода в САЩ, Канада и Италия. Ние предлагаме почти всичко, което се произвежда в заводите на DSC - централи, датчици за охрана, радио, GSM предаватели и интернет, приемни станции, продукти за телевизионно наблюдение, пожароизвестителни системи и др.

Фирмата извършва следните услуги в полза на своите клиенти:

> .Осъществява безплатен оглед на обекта;
>..Провежда безплатна консултация на клиентите си;
> .Изготвя компютърна разпечатка на индивидулна ОФЕРТА, отнасяща се за посетения обект . Офертата съдържа списък на техническите компонентите на охранителната система и ценова листа.


Назад към съдържанието | Назад към главното меню